ทำไมย่านที่อยู่อาศัยของคนญี่ปุ่นถึงไม่มีใครเหมือน

เมืองและย่านที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นนั้นมีแนวโน้มที่จะมีจิตสำนึกร่วมทางสังคมที่เข้มแข็ง จิตวิญญาณ และตำนานท้องถิ่นที่ทำให้เมืองนั้นๆมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ญี่ปุ่นถูกแบ่งแยกทางการเมืองไปเป็นจังหวัด จังหวัดในเมือง เขตแดน มหานคร กิ่งจังหวัด เขต เมืองที่ได้รับการแต่งตั้ง เมืองพิเศษ เมือง เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งพิเศษ  กิ่งอำเภอ และ หมู่บ้าน เหตุผลส่วนหนึ่งของการแบ่งแยกที่ซับซ้อนเหล่านี้คือการที่ประชาชนมีความเป็นเอกลักษณ์สูงตามแต่ละจังหวัด อำเภอ เขตการเลือกตั้ง และย่านที่อยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้มันยากที่จะเปลี่ยนแปลง เหตุผลข้างต้นคือมุมมองของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ทำให้อำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงมีลักษณะเฉพาะตัว

วัดและศาลเจ้า

มันเป็นเรื่องปกติที่ในทุกๆย่านที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่นที่จะมีทั้งวัดพุทธและศาลเจ้าชินโต พูดกันโดยทั่วไปเลยคือ ประชาชนยึดถือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เช่น แต่งงานที่ศาลเจ้าชินโต และ พิธีศพที่วัดพุทธ

พระเจ้าพื้นเมือง

ศาลเจ้าชินโตอุทิศให้กับวิญญาณที่เรียกว่า กามิ (Kami) กามิมักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแต่ละศาลเจ้าท้องถิ่น ดังเช่น คุณอาจบูชาวิญญาณที่แตกต่างกันจากย่านที่อยู่อาศัยเพียงย่านเดียวได้

เทศกาล

มันเป็นเรื่องปกติของทั้งศาลเจ้าและวัดที่จะเป็นผู้สนับสนุนงานเทศกาลหรือเรียกว่า มัตสึริ (matsuri) โดยตลอดปี อย่างเช่น ย่านที่อยู่อาศัยเกือบจะแทบทั้งหมดในญี่ปุ่นมีงานเทศกาลอยู่เป็นประจำ จำนวนตัวเลขของงานเทศกาลที่ถูกจัดในแต่ละปีที่ญี่ปุ่นมีมากถึงกว่า 100,000 งาน

โอมิยาเกะ

ญี่ปุ่นมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศที่เจริญเติบโต มันเป็นธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองที่รู้จักในชื่อ โอมิยาเกะ (Omiyage) ให้แก่บรรดาเพื่อนและผู้ร่วมงานหลังจากจบทริป สิ่งนี้ได้นำไปสู่วัฒนธรรมโดยทุกๆเมืองจะมีเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของที่ระลึก

ฟาร์มในเมือง

แม้ว่าจะมีความขาดแคลนพื้นดิน ฟาร์มในเมืองคือสิ่งปกติในญี่ปุ่นรวมถึงฟาร์มในย่านที่อยู่อาศัยในโตเกียวด้วย ในหลายๆกรณี ย่านที่อยู่อาศัยในเมืองถือว่าตัวเองมีชื่อเสียงในเรื่องการเพาะปลูกโดยเฉพาะ

อาหารภูมิภาค

การเกษตรญี่ปุ่นมีผลิตภัณฑ์ภูมิภาคเป็นพันๆอย่าง ในเขตหนึ่งเขตอาจจะมีชื่อเสียงจากสตรอเบอรรี่ และอีกเขตหนึ่งมีชื่อเสียงจากเนื้อวัว

ซากุระ

มันเป็นเรื่องปกติทั่วไปของย่านที่อยู่ศัยต่างๆที่อย่างน้อยจะมีจุดที่มีต้นซากุระสักสองสามจุด มันเป็นธรรมเนียมที่จะจัดเทศกาลชมดอกไม้ในช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลิ สิ่งนี้มันทำให้ย่านที่อยู่อาศัยในเมือง ชานเมือง และชนบท มีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจเมื่อดอกซากุระบาน มีส่วนทำให้เกิดสำนึกร่วมของชุมชนและสถานที่

จุดดอกเชอร์รี่ยอดนิยมของญี่ปุ่น(อังกฤษ)

ศาลากลางจังหวัด

อำเภอในญี่ปุ่น กิ่งอำเภอ และเขตการเลือกตั้ง จะมีศาลากลางจังหวัดและสำนักงานเขตการเลือกตั้งที่ใหญ่และวุ่นวายอย่างน่าประหลาดใจ การตัดสินใจและงานด้านธุรการมีแนวโน้มที่จะเป็นของส่วนท้องถิ่น ยกตัวอย่าง เขตการเลือกตั้งพิเศษทั้งหมด 23 เขต ของโตเกียว ดูแลจัดการการเก็บขยะของแต่ละเขตเอง

ดีไซน์ของเมือง

อำเภอของญี่ปุ่นส่วนใหญ่พัฒนาโดยตั้งแต่แรกเริ่มแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของการออกแบบและการวางแผน เช่นตัวอย่าง บ้านเมืองมักมีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ อนุสาวรีย์และจุดสำคัญต่างๆ เช่น ถนนแคบๆที่ไม่ปลอดภัย จุดสำคัญที่เล็กๆเช่น ท่อระบายน้ำที่อาจจะถูกตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ท้องถิ่นหรือศิลปะ